HUAWEI / VISION

commercial

 

dir. Lei Tao

 

Huawei_1.4.1.jpg
Huawei_1.4.6.jpg
Huawei_1.4.8.jpg

| post-production |

 

Alexa Mini

LOMO Anamorphic

Huawei_1.4.2.jpg
Huawei_1.4.5.jpg
Huawei_1.4.7.jpg